Friday, February 10, 2012

Hindi Bingi ang Pag-ibig Parang pang-Viva Films ang title, pero ang tutoo ito ay patungkol sa Ebanghelyo ngayong araw [Mark 7:31-37]. Pinagaling ni Hesus ang isang taong bingi’t utal, sabi nga ng mga tao sa dulo ‘napakabuti ng mga ginagawa niya.’ Maaring tawagin natin itong simpleng paggamot, yung iba ituturing itong himala. Pero ang totoo, nangyari ang pagpapagaling, naganap ang himala --- dahil sa Pag-ibig ni Hesus.

Sa ating pagsunod kay Hesus, tayo rin ay maaaring makapagpagbigay ng pandinig at makapagbigay ng kalayaan sa isang taong maisatinig ang kanyang damdamin. Tayo rin ay maaaring matutong makinig sa saloobin ng iba. Tayo rin ay maaaring maging boses para sa iba.

Sa paligid natin, may mga PWD [persons with disabilities]. May mga taong totoong pipi’t bingi. Hindi naman nila hinahangad ang anumang special treatment; bagkus, fair treatment lang. Yung patas. Yung kung anumang pagkakataon ang binibigay sa’yo, ganun din dapat sa kanila [equal opportunity]. Kung anuman ang kaya mo, maaaring kakakayanin din nila. Hinid nila kailangan ng simpatya, ang kailangan nila ay pagbubukas ng isip sa pagtanggap sa kanila.

Sa paligid natin, may mga HIV positive. May mga baklang biktima pa rin ng discrimination. May mga babaing biktima pa rin ng pag-aabuso. Narinig ba natin ang kanilang panaghoy at pagtangis? O ang nakita lamang natin ay ang persepsyon na namuhay sila sa marumi. O ang narinig lamang natin ay ang ating sariling pagkutya, pagtawa at pandidiri.

Sa paligid natin, may mga mahal tayo sa buhay na hindi pinapakinggan. May mga mahal tayo sa buhay, kasama sa bahay at hanapbuhay na hindi natin pinagsasalita. Ang naririnig lamang natin ay ang ating sariling pagsasalita. Bingi ka rin sa hinaing at pakiusap. Pipi ka rin sa pagsabi ng ‘salamat’ at ‘mahal kita’. Bingi ka rin sa mga paghingi ng awa. Pipi ka rin sa pagsabi ng ‘patawad’.

Sa ating pagsunod kay Hesus, hindi tayo dapat maging pipi’t bingi, hindi rin dapat ginagawang pipi’t bingi ang iba.

Dahil hindi bingi ang Pag-ibig na turo ni Hesus, tayo ay handang gumaling at magpagaling ng iba.    

No comments: