Friday, September 9, 2011

Walang hanggang pasasalamat

44 years of unending grace.


44 years of unlimited second chances.


44 years of unconditional love.


Thank you Lord for those 44 years.


Hindi natatapos, hindi nauubos, hindi nauupos. Hindi mawawala, hindi magwawakas, hindi mawawaglit. Sa loob ng aking 44 taong pamumuhay, walang hanggang pasasalamat ang tanging alay.


Sa Panginoon ng lahat. Para sa lahat-lahat. 


Sa mga kaibigang dumating o dumaan; umalis at bumalik; nanatili o mayroong nawala. Kayo'y bahagi na hindi lamang ng aking karanasan kundi ng aking buong pagkatao.


Sa mga nagmamahal at minamahal.  Sa mga minahal kahit hindi naghintay ng kapalit. Sa mga nagmahal kahit hindi binigyang pansin. Ang inyong mga pangalan ay nakaukit na sa kaibuturan ng aking puso.


Sa mga nagbigay ng pasakit at nanakit. Sa mga naging pabigat. Sa naging suliranin. Sa mga dahilan ng aking mga pagkadapa at pagkabigo. Sa mga taong iniyakan ko at iiyakan pa. Sa mga taong tulad kong sugatan, sa mga taong tulad kong nahirapan. Kayo ang nagpapapatibay ng aking dibdib, kayo ang nagpapatatag ng aking kalooban.


Sa mga tumulong, sa mga naawa at umunawa. Sa mga nagmamalasakit. Sa mga nagpapasensiya, lalong-lalo na. Sa mga nagbigay ng sigla at naghatid ng saya. Sa mga nagpangiti, sa mga nagpatawa. Sa mga kasama ko sa halakhak at maging sa dusa. Kayo ay nagpapaalala kung bakit ako naging mapalad.


Sa mga nagpatawad. Sa mga hindi tumingin sa aking pagkukulang. Sa mga tumanggap sa akin ng buong-buo. Sa mga hindi nagbibilang ng pagkakamali, nguni't hangad akong ituwid. Sa mga kumakapit sa akin kapag ako'y nadadapada. Sa mga naghahanap sa akin kapag ako'y naliligaw o nawawala. Sa mga nagbabangon sa akin mula sa ibaba. Sa mga nag-aakay sa akin sa liwanag. Kayo ang pagpapatunay na habang buhay may pag-asa.


Sa inyong lahat, walang hanggang pasasalamat. 

No comments: